سرور مجازی هلند
 • Product 1

  پلن 1

  • RAM
   1024 MB


   هارد SSD
   20 GB


   CPU
   1 هسته


   پهنای باند
   نامحدود


   IP اختصاصی
   1 عدد


   پورت
   1 GB


   سیستم عامل
   ویندوز
   ...
  فقط
  149,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  پلن 2

  • RAM
   2048 MB


   هارد SSD
   40 GB


   CPU
   2 هسته


   پهنای باند
   نامحدود


   IP اختصاصی
   1 عدد


   پورت
   1 GB


   سیستم عامل
   ویندوز
   ...
  فقط
  299,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  پلن 3

  • RAM
   3072 MB


   هارد SSD
   60 GB


   CPU
   3 هسته


   پهنای باند
   نامحدود


   IP اختصاصی
   1 عدد


   پورت
   1 GB


   سیستم عامل
   ویندوز
   ...
  فقط
  439,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  پلن 4

  • RAM
   6144 MB


   هارد SSD
   80 GB


   CPU
   4 هسته


   پهنای باند
   نامحدود


   IP اختصاصی
   1 عدد


   پورت
   1 GB


   سیستم عامل
   ویندوز
   ...
  فقط
  699,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  پلن 5

  • RAM
   8192 MB


   هارد SSD
   100 GB


   CPU
   5 هسته


   پهنای باند
   نامحدود


   IP اختصاصی
   1 عدد


   پورت
   1 GB


   سیستم عامل
   ویندوز
   ...
  فقط
  929,900/mo
  سفارش دهید